1943 – Ungdomsforeningen i Sdr. Bjert

holdt lørdag aften afslutningsfest for vinterhalvåret. Man begyndte med en svingom til tonerne af en kvartet under ledelse af musiker Ehrenreichsen. Man dansede nu et par timer, hvorefter der var fælles kaffebord. Her bød formanden, Nis Straarup, velkommen til revyforfatter Kaj Nielsen, Haderslev, og de tilstedeværende og samtidig faldt der en lille reprimande til foreningens medlemmer. Der burde, sagde formanden, være bedre tilslutning til vore møder; det er anderledes når vi holder bal, og skulle foreningen arbejde rigtigt, måtte man også være med til møderne og tillige opføre sig sådan, at foreningen kunne være sine medlemmer bekendt. Det har været lidt mangelfuldt i så henseende flere gange, og dette skal der sættes en stopper for, og skal jeg bliver her som formand, forlanger jeg ro og orden.

Derefter fik Kaj Nielsen ordet. Han oplæste et par sketch, den første hed ‘Den nye husassistent’, og den gav størst bifald, ligesom en, der hed ‘Det kunne have været meget værre’ og sluttelig en, der hed ‘Meget, meget langt ude på landet’. Der var vældig bifald til dem alle. Derefter sang Nielsen nogle viser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. april 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar