1939 – Ingen afskedigelser på Andelsslagteriet

Standsningen af slagtningerne af Englandssvin, har ikke i første omgang haft følger for beskæftigelsen på Kolding Andelsslagteri, hvor omkring 200 mand arbejder, men det er uvist hvad fremtiden bringer.

Bogholder Torpe oplyser, på Folkebladets forespørgsel, at der ikke er afskediget en eneste mand, hverken løst eller fast ansatte. En del har afspadsering til gode, hvilke de tager nu, men ellers er der jo altid en del arbejde, som kan udføres i en stille periode.

For tiden slagtes der søer, mest til konserves og pølser, kreaturer og halve, på Andelsslagteriet.

Kilde: Ingen afskedigelser paa Kolding Andels slagteri, Kolding Folkeblad, 9. oktober 1939, side 4

Skriv et svar