1942 – Go-On vil bygge et weekend-hus

10 damer fik idrætsmærket i aftes

Go-On havde i aftes indbudt sine medlemmer til en festlighed i Saxildhus’ selskabslokaler. Den fik et yderst festligt og fornøjeligt forløb med stor deltagelse fra medlemmernes side, såvel gamle som nye. Der blev forevist et par udmærkede film, bl.a. fra Grønland og en gymnastikfilm.

Ved kaffebordet uddelte overlærer H. A. Hansen – første gang i klubbens historie – idrætsmærker til kvindelige medlemmer. Følgende damer fik idrætsmærket: frøken Anni Jensen, frøken Asta Sparrevohn, frøken Gudrun Lauridsen, frøken Marie Nielsen, frøken Kamma Hansen, frøken Erna Jochumsen, frøken Margrethe Lauridsen, frøken Gerda Vilger, fru Emilie Jensen og Fru Elna Krogh. Det blev besluttet at holde medlemsmøde en gang hver måned i vintersæsonen.

Overlærer H. A. Hansen omtalte, at klubben omgås med planer om at bygge et weekend-hus, såfremt man kan finde en grund til det. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. november 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar