1943 – 12 slagtermestre for retten i dag

Bøder fra 100 til 400 kroner for manglende prisangivelse

I Kolding Kriminalret mødte i dag tolv af byens slagtermestre. De lovovertrædelser, de havde gjort sig skyldige i, var forholdsvis små. De drejede sig hovedsageligt om undladelse af ophængning af pristavlerne og mangel på prisangivelse på kødvarer og pølser i vinduerne og på diskene, en enkelt mindre overtrædelse af maskimalprisordningen var der vist også imellem. Bøderne lå alle sammen mellem 100 kr. og 400 kr. Taksten for manglende priser og pristavler er altid 150 kr.

Nu har politikontoret i lange tider ikke været i stand til at udlevere pristavler, så på det punkt skulle man synes, at slagtermestrene var undskyldt. En mester havde således en halv snes gange forsøgt at rekvirere den manglende tavle,, men forgæves. Sidste gang, han forsøgte, var så sent, som i går, da den heller ikke var at få. Ved at forespørge politikontoret opklaredes det, at tavlerne i dag var til disposition.

Hvad de manglende priser angik, skyldtes det, at han netop var i færd med at få varerne bragt indad døren fra slagteriet og anbringe dem i vinduet, da politibetjenten kom og noterede ham, endnu inden han havde nået at anbringe priserne, hvad han ellers altid gjorde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. juni 194.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar