1941 – Hitlers Nytårsopråb

Rigskansleren for Tyskland Hitler udsendte i anledningen af årsskiftet, et opråb til det tyske folk, hvoraf følger et uddrag:

Nationalsocialister! Partifæller!

Et indholdsrigt år i tyske historie er til ende. Begivenhedernes vældige, enestående karakter, deres omvæltende betydning for menneskehedens fremtidige udvikling vil først gå fuldtud op for senere generationer; men vi, der oplevede denne tids historie, kan ikke frigøres for det indtryk, at forsynets styrelse er stærkere end enkelte menneskers hensigt og villie. Guderne slår ikke blot de til fordærvelse bestemte med blindhed; men tvinger også de af forsynet kaldede til at stræbe henimod mål, der til at begynde med ofte ligger langt udenfor deres eget, oprindelige ønske.

Umiddelbart efter afslutningen af felttoget mod vest har jeg på ny, denne gang overfor England, givet udtryk for ønsket om at afslutte denne i og for sig meningsløse krig og skåne Europa og dets indbyggere for en sådan krigs yderligere lidelser. Svaret var i overensstemmelse med interesserne hos de kredse, der afgav det. De kapitalistiske krigsprofitmagere i alle demokratier blev grebet af en vredens og indig-nationens bølge. Tanken om en folkeforståelse, der med ét slag vilde have gjort ende på deres krigs- og rustningsforretninger, ophidsede dem i den grad, at deres britiske hovedtalere afviste tanken om en afslutning af krigen med det had og den vrede, som finansens stormænd altid har næret, når der røres ved det helligste, de ejer på denne jord, nemlig deres kapitals interesser.

Kilde: Fædrelandet, 1. januar 1941

Skriv et svar