1941 – Vanskelige transportforhold for brunkul og tørv

Statsbanerne kan ikke garantere transport over Storebælt og henviser til sejlskibe
Generaldirektoratet for Statsbanerne meddeler:
Statsbanerne finder det nødvendigt at gøre publikum opmærksom på, at overfartsforholdene på Storebælt og knapheden på godsvogne bevirker, at der i den kommende sæson ikke kan påregnes adgang til transport med jernbane af brunkul og tørv fra Fyn-Jylland til Sjælland eller overførsel af lastbiler med brunkul eller tørv. Ej heller kan der ventes leveret godsvogne til sjællandske provinshavne for transport af brunkul eller tørv til hovedstaden.
Transport af pågældende brændsel må henvises til skibstransport mellem jysk havn og hovedstaden. Statsbanerne vil gøres deres yderste for i den kommende sæson at skaffe vogne til brændselstransporter inden for landsdelene (herunder også transporter til udskibshavn), men man gør opmærksom på, at transportforholdene må regnes at blive vanskelige, og at en så gennemført organisation som muligt – herunder planlæggelse af større samlede transporter, øjeblikkelig tømning af godsvognene i havnene, tidligst muligt opgørelse af vognbehov o.l. – derfor er af særlig betydning.

Kilde: Fredericia Social-Demokrat, 4. april 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar