1942 – Mørkelægningsforsyndelser

Politiet går nu i aktion med notesblokken

Det er længe siden, der fra politiets side har lydt afvarslet til befolkningen i Kolding by såvel som i hele politikredsen, hvad mørklægningsforsyndelserne angår. Men som sædvanligt, før politiet træde i aktion, ønsker man, at befolkningen får et advis, så at politiet ikke kan bebrejdes, at man kommer udelukkende for at notere så mange som muligt – som et lyn fra en klar himmel. Befolkningen skal have lov at gøre sig klart, hvad der forestår.

“Mørklægningen lader efterhånden meget tilbage at ønske”, udtaler således politikommissær Kleberg. “Og for at undgå, at der skal ske et alt for stort mandefald ved en razzia, vi nu vil foranstalte, vil jeg bede Dem gøre folk opmærksomme på, hvor der navnlig er store anker at påtale. For det første er der mange butikker, hvor mørklægningen ikke er tilstrækkelig i orden. Mange har således ikke de lyssluser, der er nødvendige for at forhindre lyset i at trænge ud. Denne mangel må omgåender udbredes – og hvis den ikke bliver det, og overtrædelsen forsat finder sted, er der ikke spor i vejen for, at vi kan kræve forretninger, hvor der er galt, lukket i mørklægningstiden, hvortil naturligvis kommer, at der vanker en både oven i handelen.”

“Også i mange private hjem bliver lysstriberne efterhånden for brede og lader mere og mere lys slippe ud. Også her beder vi folk tage sig i agt og sørge for, at deres mørklægning er, som den skal være. Det er det billigste.

Endvidere er der stadig alt for mange, der tager chancen for at køre hjem med en uafskærmet cykellygte. For mange kommer derved til at erlægge den obligate bøde på 10 kr. Der er også en del mindreårige iblandt, og de vil nu fremtidig ikke kunne nøjes med, at vi giver dem en advarsel i overværelse af deres forældre, men forældrene må nu indstille sig på, at der fremtidig også skal en bøde til.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. november 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar